(කාංචන කුමාර ආරියදාස)

හිටපු අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් සහ හිටපු පළාත් සභා අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් යන මහත්වරු අද (9) දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට  මැතිවරණ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළහ.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට අයත් සීගිරිය ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ සේවය කරන සේවකයින් සියලූ දෙනා බලහත්කාරයෙන් කොළඹ පැවැත්වෙන දේශපාලන රැස්වීමකට සහභාගී කරවීමට  එහි ව්‍යාපෘති කළමනාකාරවරයා බලපෑම් එල්ල කරන බව ප්‍රකාශ කරමින් සහ දඹුල්ල නගරයේ එක් අපේක්ෂකයකු ඉලක්ක කරගෙන කටවුට් බැනර් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සිදු කරන බව ප්‍රකාශ කරමින් ද මෙම පැමිණිල්ල ලිඛිතව සහ වාචිකව දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලක්ෂ්මී හේවා පතිරණ මෙනවිය  වෙත ඉදිරිපත් කළේය.

දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලක්ෂ්මි  හේවාපතිරණ  මෙනවිය කියා සිටියේ මෙම පැමිණිල්ල මාතලේ තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවය.