(අංජුල මහික වීරරත්න)

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම නිමිත්තෙන් සියලුම නර්ථන, ගායන සහ වාදන අංගවල එකතුවක් පිළිබිඹු කරමින් විශේෂ සංස්කෘතිකාංග 18කින් සමන්විත “ලංකාරලංකා” සංස්කෘතික සංධ්වනිය කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ දී විචිත්‍රවත්ව පැවැත්විණි.

එහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා  ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී විය.

රාජ්‍ය නර්තන කණ්ඩායම් 10ක් සහ පෞද්ගලික අංශයේ නර්තන කණ්ඩායම් අටක් ඒකාබද්ධව “ලංකාරලංකා” සංස්කෘතික සංධ්වනිය පැවැත්විණි.