ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව දිනෙන් දින පහළ යන ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද (4) පහළ වැටිණි. 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (4) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අගය 171.42 ක් ලෙසත් ගැනුම් අගය 167.55 ක් ලෙසත් දැක්විණි.

රුපියලේ අගය අවප්‍රමාණය වීම පාලනය කිරිමට පියවර ගන්නා බව ද පසුගිය සතියේ රජය පැවසීය. 

(28535)