අගමැති ධුරය වෙනස් වීම  රජයේ වෙනස් වීම සම්බන්ධ නිත්‍යනුකූලභාවය පිළිබඳ  මතයක්  ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි බව  නීතිපති ජයන්ත ජයසුරිය මහතා  කතානායක කරුජයසුරිය මහතා  වෙත අද (31)  දැනුම් දී තිබේ.

මෙම තත්ත්වයෙහි  නිත්‍යනුකූල භාවය පිළිබඳ  විමසමින්  පසුගිය 27 වැනිදා කතානායකවරයා  විසින්  නීතිපතිවරයාට යොමු කළ  ලිපියට පිළිතුරු දෙමින්  නීතීපතිවරයා අද  මේ බව දැනුම්දී තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නීතීපතිවරයාගේ භූමිකාවට අනුකූලව  ඒ සම්බන්ධයෙන්  මතයක්  ප්‍රකාශ කිරීම යෝග්‍ය නොවන බව තමාගේ අදහස බවද නීතීපතිවරයා කථානායකවරයාට යොමු කළ ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

 ( නීතීපති විසින් කතානායකවරයා වෙත යොමු කළ ලිපිය පහත දැක්වේ)

(36698)