(තිළිණි ද සිල්වා)


පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී  ශ්‍රී ලංකාවට  පැමිණි විදෙස් සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 2.5 %කින් අඩුවී ඇතැයි  ලංකා සංචාරක  අධිකාරිය සඳහන් කරයි. ඉකුත් මාසයේ විදෙස් සංචාරකයින් 188,076 දෙනෙකු පැමිණ ඇති  බව ශ්‍රි  ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම දත්ත සටහනකින් වාර්තා වේ.

මෙය ඉකුත් වසරේ  මාර්තු මාසයේ දී මෙරටට පැමිණ තිබෙන මුළු සංචාරක සංඛ්‍යාව වූ 192,841 හා සැසඳීමේ දී 2.5 % ක පහළ යාමක් බව එම අධිකාරිය පවසයි.

මාර්තු මාසයේ දී වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් පැමිණි රටවල් ලෙසින් පිළිවෙලින් ඉන්දියාවෙන් 84,568 ක්,  චීනයෙන් 79,222 ක්, එක්සත් රාජධානියෙන් 59,137 ක්, ජර්මනියෙන් 42,390 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

ජනවාරි මාසයේ සිට මාර්තු මාසය දක්වා ගතවූ මාස තුනේදී සංචාරකයින් 6,04,953 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර එය පසුගිය වසරේ මුල් මාස තුළ දිවයිනට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව හා සැසඳීමේදී එය සියයට 3.4 සුළු වර්ධනයක් යැයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය කියා සිටී.  2016 වසරේ මුල් මාස තුනේදී විදෙස් සංචාරකයින් 5,84,818 දෙනෙකු පැමිණ ඇත.

ජනවාරි මාසය ආරම්භයේ සිට  මෙරට ප්‍රධානතම ගුවන් තොටුපළ වන කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ ධාවන පථය නවීකරණය කිරීම සඳහා ගුවන්ගමන් කටයුතු සීමා කිරීමට සිදුවීම මෙලෙස සංචාරක පැමිණීම පහළ යාමට හේතුව වී  ඇති බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය  පවසයි.