සමන් පාලිත නානයක්කාර 

 නීති විරෝධී ලෙස මත්පැන් පිටතට යෑම වැළැක්වීම සඳහා බණ්ඩාරවෙල සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව අධික්ෂණය යටතේ ඇති මත්පැන් හල්  පහක් අද (7 ) තාවකාලිකව මුද්‍රා  තැබීමට පියවර ගත් බව බණ්ඩාරවෙල සුරාබදු කාර්යාලය කියයි.

දියතලාව මත්පැන් හල් දෙකක් කැප්පිටිපොල  මත්පැන් හල් දෙකක් සහ වැලිමඩ  මත්පැන්හල් එකක් වශයෙන් මෙසේ  මුද්‍රා තබා තිබේ.

මෙම මත්පැන් හල් පිළිබඳව ලැබුණු විවිධ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව  සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසරයකින් තොරව විවෘත කිරීමට නොහැකි වන ලෙස මුද්‍රා තැබූ බවද එම කාර්යාලය කියයි .

කොරෝනා  මර්දන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීම නිසා මත්පැන් හල් වසා තැබීමට රජය ගෙන ඇති පියවරට සහාය දැක්වීම මෙම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හේතු වූ බව ද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියකු පැවැසීය .