(රංජන් කස්තුරි)


සයිටම් ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන අලුත්ම තත්ත්වය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.


මීට අමතරව ලබන අඟහරුවාදා (25) හදිසි මධ්‍යම කාරක සභාවක් කැඳවා ගතයුතු තීරණාත්මක පියවර පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන බව ද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පැවසීය.


සයිටම් කුණුකන්ද තමන්ගේ රජය විසඳූ බවට ජනාධිපතිවරයා ඉතා ආඩම්බරයෙන් ප්‍රකාශ කළ ද එය එසේ වී නැතැයි හෙතෙම සඳහන් කළේය.


සයිටම් ආයතනයේ පුහුණුව සහ ප්‍රමිතිය සතුටුදායක නොවන බව තාක්ෂණික වශයෙන් තහවුරු වී ඇති බව ද එම නිසා රජය පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් සයිටම්  ආයතනයේ සිසුන්ට විකල්ප විසඳුමක් ලබාදුන් බවද වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පැවසීය.