(රේඛා තරංගනී ෆොන්සේකා )

ඇති වු දැඩි සුළඟින් මොරටුවේ ආපදාවට ලක් වූ නිවාස 1301දෙනකුගෙන් 465දෙනකුට රුපියල් 10000ක උපරිමයක් වන ලෙස මුදල් ආධාර ලබා දීමට අද(1) කටයුතු කළ බව කොළඹ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මොරටුව ශාඛා නිලධාරී අනුර කළන්සූරිය මහතා පවසයි.

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිමාලි කරුණාරත්න මහත්මියගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම මුදල් ආධාර ලබා දීමට කටයුතු කළ බව කියන ඒ මහතා ග්‍රාම නිලධාරින් හරහා අදාල නිවැසියන්ට මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කළ බව කියයි.

ආපදාවට ලක් වු නිවෙස් හඳුනාගෙන ඇස්තමේන්තු ලබා ගැනීම සිදු කළ බවත් රුපියල් 50000ක  පමණ අලාභයන් සිදු වු නිවැසියන්ට රුපියල් 10000 බැගින් මුදල් ආධාර ලබා දීමට කටයුතු කළ බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

ග්‍රාමසේවා වසම් 42ක ජනතාවගේ නිවාස හානියට පත්ව ඇති අතර වැඩිම හානිය කොරළවැල්ල එගොඩ උයන ඉදිබැද්ද ප්‍රදේශයන්ගෙන් වාර්තා විය.