(සමන් පාලිත)

බණ්ඩාරවෙල කොළතැන්න දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ  අද(11) ධාවනය වෙමින් තිබූ ලොරියක් එහි කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් එම ස්ථානයේදී නතරවී ඇතැයිද, මේ හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය ගමනාගමනය සම්පූර්ණයෙන් ඇනහිට ඇතැයිද බණ්ඩාරවෙල පොලිසිය පවසයි.
 
මෙසේ නතරවී ඇත්තේ සිමෙන්ති පැටවූ ලොරි රථයකි.
 
සිමෙන්ති  ලොරිය  දුම්රිය මාර්ගයෙන් කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවද පොලිසිය කියයි.