(යොහාන් භාසුර)

ඩීසල් නොමැතිවීමෙන් පොදු ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බස්රථවලින් සියයට 80 ක් පමණ ධාවනයෙන් ඉවත්ව ඇති බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් සංගම් සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ලේකම් අංජන ප්‍රියංජිත් මහතා අද (16) පස්වරුවේ ‘ලංකාදීප’යට පැවසීය.

ඔටෝ ඩීසල් නොමැතිවීමෙන් පසුගිය දින කීපයේදී සුපර් ඩීසල්වලින් බස් ධාවන කළත් එය අඛණ්ඩව කළ නොහැකි බව කී ප්‍රියංජිත් මහතා ඒ හේතුවෙන් බස් රථවලින් සියයට 20 ක් පමණ ධාවනය කරන බව ද සඳහන් කළේය.