(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය බදු වශයෙන් ගෙවිය යුතු රුපියල් කෝටි 19කට අධික මුදල විදුලිබල මණ්ඩලයේ දේපළ තහනම් කර අයකර දෙන්නැයි ඉල්ලමින් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ගොනු කර ඇති පෙත්සම සළකා බැලූ කොළඹ දිසා විනිසුරු ජයකී ද අල්විස් මහත්මිය ලබන 17 වැනි දා අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නියම කළාය.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතීඥ චන්දන ලියනපටබැඳි මහතා කළ ඉල්ලීමක් සළකා බැලූ දිසා විනිසුරුවරිය එලෙස කියම කළාය.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් දිසා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කොට ඇති පෙත්සම් 06 යේ වගඋත්තරකරු වශ්‍යයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නම් කර ඇත.

විදුලිබලය උත්පාදනය, සම්පේ‍්‍රෂණය හා බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වාර්ෂිකව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට බදු වශ්‍යයෙන් මුදල් ගෙවිය යුතු වුවත් මණ්ඩලය 2018 වර්ෂය සඳහා තමන්ට ගෙවිය යුතු රුපියල් 19,20,69,600/-ක බදු මුදල් නොගෙවා ඇති හෙයින් මණ්ඩලයේ දේපළ තහනම් කර අදාළ බදු මුදල් අයකර දෙන්නැයි පෙත්සම්කාර මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතීඥ චන්දන ලියනපටබැඳි මහතා අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.