(සුජිත් හේවාජුලිගේ )
 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ස්වාධින වීමට ඉල්ලා සිටියොත් ඊට ඉඩ දෙන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා  පැවසීය.
 
 ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ  මන්ත්‍රීවරුන්  ස්වාධින වෙනවා නම්  ඒ මන්ත්‍රීවරුන් ඒ බව සඳහන් කරමින් වෙන වෙනම ලිපි බාර දිය යුතු බවද ඔහු කීය.
 
 ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් ඉවත් වන්නේ නම් ඊට කිසිදු බාධාවක් නොකරන බව කී අමරවීර මහතා එසේ කටයුතු කිරීමට ඔවුන්ට  අයිතියක් ඇතැයිද ප්‍රකාශ කළේය.