(ඩයනා උදයංගනී)
            
සිනමා ශාලාවල මත්පැන් අලෙවිහල් බලපත‍්‍ර ලබාදීම සඳහා ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව මගින් නිකුත් කරන නිර්දේශ ලිපි මින් ඉදිරියට නිකුත් නොකරන බවට නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

එහිදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් කළ කරුණු අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සැළකිල්ලට ගෙන තිබේ.

ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු මුල් අවධියේදී සිනමා ශාලාවල මත්පැන් අලෙවිසැල් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සංස්ථාව මැදිහත් නොවූ නමුත් පසුකාලීනව මත්පැන් අලෙවිසැල් පවත්වා ගෙනයාම සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට සංස්ථාව මගින් නිකුත් කරන නිර්දේශ ලිපියක් ලබාදීම අවශ්‍ය විය.

සිනමාශාලා තුළ මත්පැන් අලෙවිසැල් පවත්වාගෙනයාමෙන් ඒ වෙත පැමිණෙන ප්‍රේක්‍ෂක සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට අපේක්‍ෂා කළ ද මත්පැන් හා දුම්වැටි භාවිතා කරන්නන් හේතුවෙන් ප්‍රේක්‍ෂකයන් අපහසුතාවට පත්වීම නිසා පැමිණෙන ප්‍රේක්‍ෂක සංඛ්‍යාව අඩුවන බව පෙනී ගොස් ඇතැයි අමාත්‍යවරයා ඇමැති මණ්ඩල රැස්වීමේදී ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව ගුණාත්මක සිනමා කර්මාන්තයක් බිහිකිරීමේ පියවරක් ලෙස මෙන්ම මතින් තොර රටක් ගොඩනැගීමේ ජාතික වැඩසටහනට දක්වන දායකත්වයක් ලෙස මෙම පියවර ගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා ඇමති මණ්ඩලය හමුවේ ප‍්‍රකාශ කර ඇත.