(යොහාන් භාසුර)

විදුලිබල මණ්ඩලය මූල්‍ය වශයෙන් සාර්ථක තත්වයට පත්වන තෙක් එහි සේවකයන්ට ප්‍රසාද දීමනා වැනි අමතර ගෙවීම් කළ නොහැකි බවත් එසේ නොවුණ හොත් විදුලිබල මණ්ඩලය ආයනයක් ලෙස කඩාවැටීමේ අවධානයක් ඇති බවත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පවැසීය.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයන් උගත් පිරිසක් වීම නිසා වර්තමාන තත්වය අවබෝධකරනු ඇති බව කී රත්නායක මහතා එම තත්වය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තිය සමිති සමඟ ද සාකච්ඡා කළ බව ද සඳහන් කළේය.