(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී අත, බුලත් කොළය සහ තවත් සලකුණු අනුව ක්‍රම තුනකින් තරග කරන බව ශ්‍රීලනිප මහලේකම් දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසයි.

කොළඹ, ගම්පහ, අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට අත ලකුණින්ද තවත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට බුලත් කොළයෙන් ද තරග කරන බවද ඔහු කීය.

පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක් සඳහා සුළු පක්ෂ සමග එක්ව සුදුසු ඡන්ද ලකුණකින් තරග කරන බවද දිසානායක මහතා කියා සිටියේය.