ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවර ටයිම්ස් චතුරශ්‍රය ආසන්නයේ බස් පර්යන්තයක පිපිරිමක්  සිදුව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.