පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 180, 847ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 4ක් දිනාගැනීමට සමත්ව සිටී.

දෙවැනි ස්ථානය හිමිකරගත් සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 47,781ක් ලබාගනිමින් එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් දිනාගත්තේය.