ආරියරත්න රණබාහු
 
මුස්ලිම් ජනතාවට නිසි පරිදි ආරක්ෂාව සලසා දෙන ලෙස ඉල්ලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරු පිරිසක් අද (6) පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබ මැදට පැමිණ මුලසුන ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වුහ.

මෙසේ විරෝධතාවයක නිරත වුයේ මුජුබර් රහුමාන්, ඉම්රාන් මහරුෆ්,එම්.ඒ නවාවි,අමීර් අලී යන මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ රිෂාද් බදියුර්දීන්,ෆයිසාල් කාසීම් යන ඇමැතිවරු ඇතුළු පිරිසකි.

විනාඩි 10 ක පමණ කාලයක් ඔවුහු විරෝධතාවයේ නිරතව සිටි අතර සභා ගැබට පැමිණි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුස්ලිම් ජනතාවට සියලු ආරක්ෂාව ලබාදෙන බවට කළ ප්‍රකාශයෙන් පසුව ඔහු නැවත අසුනට ගියහ.