(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

රුසියාවෙන් ගෙන්වනු ලබන ස්පුට්නික් v එන්නත විදුලි බල සේවකයන් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල සේවකයන්ට ප්‍රමුඛතාව මත ලබා දෙන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත .

ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ස්පුට්නික් පහ එන්නද විදුලිබල සේවකයන්ට ප්‍රමුඛතාව මත ලබා දෙන ලෙසට විදුලිබල ඇමති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාවිසින් කරන ලද ඉල්ලී මක් සැලකිල්ලට ගනිමිනි .

විදුලි බලාගාර කිහිපයක සේවකයන් පසුගිය කාලයේ කොවිඩ් වෛරසයට ගොදුරු වූ බව සඳහන් කර ඇති ඇමතිවරයා එවැනි තත්ත්වයක් ඉදිරියටත් ඇති ඇතිවුවහොත් එය විදුලිබල සැපයුමට ගැටලුවක් විය හැකි බව පෙන්වා දී ඇත .

එබැවින් එන්නත් ලබාදීමේදී විදුලි බල සේවකයන්ට ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙන ලෙස ඇමතිවරයා ඉල්ලා ඇත .

ඊට පිළිතුරු දී ඇති ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා විදුලි බලය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා වල සේවකයන්ට ප්‍රමුඛ තාව මත එන්නත් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව සඳහන් කර ඇත .