(යොහාන් භාසුර)

නව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට විරෝධය දක්වමින් පිරිසක් අරලිගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට අද (13) පෙරවරුවේ විරෝධතාවක් ආරම්භ කළහ.

එම පිරිස හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට විරෝධය දැක්වූ ආකාරයටම අට්ටාල ගසා අඛණ්ඩ විරෝධයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ. 

(ඡායාරූප: ළහිරු හර්ෂණ)