(විමුක්ති එස් රුද්‍රිගු)

යුරෝ ලක්ෂ දෙකක මුදලක් මානුෂීය ආධාර ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රදානය කරන බව යුරෝපා සංගමය නිවේදනය කර ඇත.

එම මුදල ආසන්න වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 74ක් පමණ වන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගමය තම නිල ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 ආවරණය වන පරිදි  දුප්පත් පවුල් 80,000 ක් සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සහාය ලබා දීමට මෙම ආධාර ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

"මේ සහනාධාරය අවදානමට ලක් විය හැකි පාර්ශවයන්ට ඉතා වැදගත්. මේ අවස්ථාවේ මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා ආමන්ත්‍රණය කිරීම තුලින් පිරිහෙන ආර්ථිකයෙන් මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට ඇති වෙන බලපෑම ටිකක් හෝ අවම කිරීමට හැකි වේවි" යැයි ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගමයේ තානාපති ඩෙනිස් චෙයිබි මහතා පැවසීය.