(විමුක්ති එස් රුද්‍රිගු)

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් අවදානමට ලක්ව සිටින දරුවන් පෝෂණය කිරීමට සහ ගැටළුවලට මුහුණ දී සිටින ගොවියන්ට සහාය වීම සඳහා නවසීලන්ත ඩොලර් 500,000 මුදලක් ප්‍රදානය කරන බව නවසීලන්ත විදේශ අමාත්‍යවරිය වන නනයියා මහුටා මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

මේ සමග නවසීලන්තය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඇති හවුල් කාරීත්වය තවදුරටත් ගොඩනැගෙන බවත් පසුගිය වසර 30 පුරාවට නවසීලන්තය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ  සංවර්ධනයට සහාය වීම සඳහා නවසීලන්ත ඩොලර් මිලියන 25.7 මුදලක් ලබා දී ඇතැයි සිහිපත් කළාය.