හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ළඟ නීත්‍යානුකූලව සිටි බව කියන අලි පැටවුන් දෙදෙනා ඔහු සිය කැමැත්තෙන් පින්නවල අලි අනාථාගාරයට භාර දී ඇතැයි සංචාරක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක මහතා පවසයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සන්තකයේ සිටි චරිත නම් ඇත් පැටවා පින්නවල අලි අනාථාගාරයෙන් නීත්‍යානුකූලව ලබාගෙන ඇති අතර චාරිකා නම් පැවටා හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් සන්නසක් මගන් ලබාදී ඇත. තමන්ට මේ සතුන් නඩත්තු කිරීමට නොහැකි බැවින් යළි රජයට බාරදෙන බව හිටපු ලේකම්වරයා කී බව පැවසූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඔහුගේ මේ ක්‍රියාව පැසසිය යුතු බවයි.