කොග්ගල කලපුවේ පරිසරය වෙනස්වීමෙන් එහි බහුලව සිටින මල් කොරළියා පුංචි වී ඇතැයි රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයයේ මහාචාර්ය තිලක් ගමගේ මහතා පවසයි.

 කොග්ගල කලපුවේ ස්වභාවික වැලි වැටිය ඉවත්කිරීම නිසා  මුහුදු ජලය කලපුවට එක්වීම මීට හේතුව බව ද මහාචාර්ය වරයා කියයි.

කලපුවේ ලවණ මට්ටම අතීතයේ ඒකක 15-24 ත් අතර අගයක් ගත් බවත් දැන් එය ඒකක 35ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් පවසන මහාචාර්ය ගමගේ මහතා කියනුයේලුණු ගතියේ බලපෑමෙන් මල් කොරළි කුරු වී ඇති බවයි.

සාමාන්‍යෙයන් වැඩුණු මල් කොරළියකු සෙන්ටිමීටර 24ක් දක්වා වර්ධනය වුව ද කොග්ගල කලපුවේ මුහුද ආසන්නයේ සිටින මල් කොරළි කුරු ස්වභාවයක් ගන්නා බව ද හෙතෙම පෙන්වා දෙයි. එසේ වුව ද කලපුව අභ්‍යන්තරයේ වඩාත් ගොඩබිම දෙසට ඇති ලවණතාවෙන් අඩු ප්‍රදේශවල සිටින කොරළි සාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වන බව ද මහාචාර්යවරයා කියයි. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික නොවන දේශීය මත්ස්‍යයකු වන මල් කොරළියා සත්ත්ව විද්‍යාත්මකව එට්ට්‍රෝප්ලස් සුරනෙන්සිස් ලෙස හදුන්වයි. ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥ රොහාන් පෙතියගොඩ මහතා පසුගිය කාලයේ කරන ලද පර්යේෂණයකින් පසු මේ මත්ස්‍ය විශේෂය සෙඩුයුට්‍රොප්ලස් සුරනෙන්සිස් යනුවෙන් හඳුන්වයි.

0001 0002 - Copy