(අතුල බණ්ඩාර සහ උපුල් හේරත්)

අනුරාධපුර, පණ්ඩුලගම ඇඟලුම් කම්හලක සේවක,  සේවිකාවන්ට  සිනොපාම්  එන්නත ලබාදීමෙන් පසු සේවිකාවන් පිරිසකට ආසාත්මිකතාවක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර සඳහා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත.

ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මගින් ඇඟලුම් කම්හලේ සේවක සේවිකාවන් දහසකට ආසන්න පිරිසකට එන්නත් ලබා දී ඇත. ඒ අතරින් හතළිහකට ආසන්න  පිරිසකට වමනය සහ කැරකැවිල්ලක් ඇති වීම නිසා එම පිරිස රෝහල්ගත කර ඇත.

එන්නත ලබාගත් සේවක සේවිකාවන් පැය කිහිපයක්  විවේකීව සිටිය යුතු වුවත් , ඔවුන් දිගටම සේවය කිරීමත්  ආයතන පරිශ්‍රය වායු සමනය කර නොතිබීමත් නිසා මෙම පිරිසට වමනය හා ක්ලාන්තය හටගෙන තිබු බවයි.

ඒ සියලු දෙනා  සඳහා ඇඟලුම් කම්හලේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ඉඩ ප්‍රමාණවත්නොවීම නිසා ඉන් කොටසක් ප්‍රතිකාර සඳහා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට යැවූ බව කී එම නිලධාරියා , මේ ආසාත්මිකතාවට  එන්නතේ බලපෑමකින් නොවන බව කීය.