නැවත වරක් හදිසි නීතිය පැනවීම සම්බන්ධයෙන් විමසිල්ලෙන් සිටින බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජුලී චන්ග් මහත්මිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

සාමාකාමී පුරවැසියන්ගේ හඬ සියලු දෙනාට ඇසිය යුතු බවත් ඇය සඳහන් කර ඇත.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන සත්‍ය ප්‍රශ්නවලට දීර්ඝකාලීන විසඳුම් අවශ්‍ය බවත් රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යෑමටත්, සියලු දෙනාට අවස්ථා සැලසීමටත් එය අවශ්‍ය බව ඇය පවසා ඇත.

හදිසි නීතිය පැනවීමෙන් ප්‍රශ්න නොවිසඳෙන බව ද ඇය සඳහන් කර ඇත. 

055