(යොහාන් භාසුර)

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සහ ජලය නොමැති වීම නිසා හෙට සහ අනිද්දා (13 සහ 14) දෙදින පැය 3 යි විනාඩි 20 ක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අනුමැතිය දුන් බවත් ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළහොත් විදුලි ඉල්ලුම ඉහළ යෑමෙන් විදුලි කප්පාදුව පැය 5 ක් දක්වා ඉහළ යා හැකි බවත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා අද (12) පස්වරුවේ පැවසීය.