(පියදාසසමරවීර)

තේ එකක් රුපියල් පහයි, ආප්පයක් රුපියල් දහයයි, වඩේ එකක් රුපියල් දහයයි,සල්ලි නැත්නම් පස්සේ දිය හැකි අපූරු තේ කඩයක ගැන පදවිය මූලික රෝහල අසලින් අපට හමු විය.

පදවිය  මූලික රෝහලේ සායනවලට  පැමිණෙන රෝගීන් අති බහුතරයකගේ ආදරය දිනා ගෙන අදටත් පවත්වාගෙන යන මෙම තේ කඩය "ශාන්ත" ගේ තේ කඩේ ලෙස හදුන්වති. 

වසර 25 ට අධික කාලයක සිට  ගාමිණී සරත් කුමාර හෙවත්  ශාන්ත  නමැති දෙදරු පියෙක්  පවත්වාගෙන යයි.

ඉතා සැහැල්ලු ජීවිතයක් ගතකරන ශාන්ත ඔහුගේ තේ කඩයේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල අඩුවීමටත් වඩා ඔහුගේ කාරුණික හැසිරීම නිසාත් බොහෝ පිරිස්  මේ කුඩා තේ කඩයට ගොඩ වෙති.

අලුයම  හතරට විවෘත වන මෙම තේ කඩය පෙරවරු 10ට වසා දමන්නේ කඩේ සියලු ආහාර ඉවර වීමෙන් පසුවය. අතරේ වසා දමයි.ඒ සියලු ආහාර විකිණීමෙන් පසුය.

"පරිප්පු, උලුදු වඩේ රුපියල්10 යි.පැටිස් රෝල්ස් එකක් රුපියල් 30 යි. පිටින් ගේන ආප්පයක් රුපියල්10 යි. ඉඳිආප්ප 10ක් පොල් සම්බෝල සමග රුපියල්40 යි. ලැවරිය එකක් රුපියල් 20 යි. පෑන් කේක් රුපියල්15 යි. ආදි මිල ගනන් යටතේ විකුනන බව එහි හිමිකරු වන ගාමිණී සරත් කුමාර මහතා පැවැසීය.

දිනකට සමාන්‍ය පැටිස් රෝල්ස් 150 ක්, ආප්ප 250 - 350 ක්, ඉඳිආප්ප 200- 300 ක්,  පමාණය දිනකට අලෙවි වනවා.  

ලාබෙට කෑම විකුණලා  ලැබුණ සුලූ මුදලින් අපි ජීවත්වෙනා ලොකු ලොකු බලාපොරොත්තු නෑ. සැහැල්ලු ජීවිතයක් ගතකරනවා.