(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ආරංචි මාර්ග කියයි. 

ඊට අදාල ලිපිය මේ වන විට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට යවා ඇතැයි ද එම ආරංචි මාර්ග කියයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීමත් සමග කැබිනට් මණ්ඩයම අහෝසි වෙයි