ඩයනා උදයංගනී
 
කොළඹ නගරයේ පැල්පත්වාසීන් සඳහා 2023 වසර වන විට නිවාස 50,000 ක් ඉදිකර පැල්පත්වාසී ගැටළුව නොමැති නවීන නගරයක් ඉදිකරන බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය.
 
බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ වෘත්තීයවේදී නගරයක් ඉදිකිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන්, ඉංජිනේරුන් හා ගණකාධිකාරීවරුන් ආදීන් වෙනුවෙන් නිවාස 600 කට අධික ප්‍රමාණයක් තව වසර එකහමාරකින් පමණ ඉදිවන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
 
කොළඹ නගරයට වැදගත් නායකත්වයක් අවශ්‍ය බව ද කී අමාත්‍යවරයා පදික වේදිකාවේ ව්‍යාපාරයන්ට ඉඩ දී, රජයේ ඉඩම් අල්ලා දී සහ පැල්පත්වාසීන්ට මත්කුඩු, කසිප්පු විකුණා ඡන්දය ගන්නා අය වෙනුවට වැදගත් දේශපාලන නායකත්වයක් තෝරාගැනීමට එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී සියලූ දෙනා අදිටන් කරගත යුතු බව ද කීවේය.