( තිළිණි ද සිල්වා සහ රංජන් කටුගම්පොළ)

සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුණු ආවරණය වන පරිදි හෙල්මට් භාවිතා කිරීම තහනම් කිරිමට පොලීසිය ගෙන ඇති තීන්දුවට එරෙහිව පුද්ගලයින් තිදෙනකු ගොනු කළ පෙත්සම එම පෙත්සම්කරුවන් විසින් අද (04) අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ඉල්ලා අස් කර ගන්නා ලදී.

සම්පූර්ණයෙන් මුහුණු ආවරණය වන (ෆුල්ෆේස්) හෙල්මට් භාවිතය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට පොලිසිය ගත් තීරණය ක‍්‍රියාත්මකවීම අත්හිටුවමින් යතුරුපැදිකරුවන් සඳහා ආරක්ෂිත හිස් වැසුමක් සකස් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ නව රෙගුලාසි මාලාවක් සකස් වී ඇති බවත් ,එබැවින් තවදුරටත් පෙත්සම පවත්වා ගෙන යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් නොපවතින බවත් පෙත්සම්කරුවන්ගේ නීතීඥවරු අද අධිකරණයට දන්වා සිටියහ.

එබැවින් එම පෙත්සම් ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට අවසර ලබා දෙන ලෙසද එම නීතීඥවරු අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

එම කරුණු සලකා බැලූ අභියාචනාධිකරණය මෙම පෙත්සම් ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට අවසර ලබා දෙන ලදී.

යම් හෙයකින් අදාළ නව රෙගුලාසි ක‍්‍රියාත්මක නොවුනහොත් යළි නඩු පැවරීමේ අයිතිය මත මෙම පෙත්සම ඉල්ලා අස් කර ගන්නා බවද පෙත්සම්කාර නීතීඥවරු අධිකරණයට දැන්වූහ.