(ඉන්දිකා රාමනායක)

පවතින කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සදහා ති‍්‍රවිධ හමුදාවේ 2000ට අධික භට පිරිසක්  යොදවා ඇතැයි හමුදාව කියයි.

මින් කොටසක් දැනටමත් සහන කටයුතුවල නිරත වන බවත් සෙසු පිරිස අවශ්‍ය වුවහොත් යෙදවීම සදහා ස්ථාන ගත කර ඇති බවත් හමුදා ප‍්‍රකාශක මේජර් ජනරාල්  රොෂාන් සෙනවිරත්න මහතා පවසයි.

ගුවන් හමුදවේ 30 බැගින් වු කණ්ඩායම් 26 ක් ගුවන් යානා සමගින්ම රත්මලාන, අනුරාධපුර සහ හිගුරක්ගොඩ යන  ප‍්‍රධාන කඳවුරුවල ස්ථාන ගත කර ඇති බවද හමුදා ප‍්‍රකාශකවරයා කියයි.

නාවික හමුදාවේ කණ්ඩායම් 30 ක්  යාත‍්‍රා සමගින්ම ස්ථාන ගතකර ඇති බව ද පැවසේ.

ධීවර කටයුතු සදහා ගොස් සිටියදී අතුරුදන්වු ධීවරයින්  සහ අනතුරට පත්ව සිටින ධීවරයින් සෙවීම සදහා දැනටමත් නාවික හමුදාව මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇත.

යුද හමුදාව මාතර ප‍්‍රදේශයට කණ්ඩායම් 35  ක් , අගලවත්ත ප‍්‍රදේශයට කණ්ඩායම් 10 ක් , මිල්ලනිය ප‍්‍රදේශයට කණ්ඩායම් 15 ක් , බලපිටියට කණ්ඩායම් 6 ක් , ගාල්ලට කණ්ඩායම් 20 ක් වශයෙන්   මෙම පිරිස ස්ථාන ගතකර ඇති බව හමුදා ප‍්‍රකාශකවරයා පවසයි

මෙම පිරිසට අමතරව  උඩරට මාර්ගවල පස් කුඳුකඩා වැටීමේ, දුම්රිය මාර්ගවලට ගස් කඩාවැටීමෙන්   අවහිර වී ඇති මාර්ග යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට යුද හමුදා කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බවද හමුදා ප‍්‍රකාශකවරයා කියයි.