(ආරියරත්න රණබාහු)
 
වෛද්‍ය නොවන අනෙකුත් සියලුම සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට සහ ජනාතාවට බලපාන සංශෝධිත වෛද්‍ය ආඥා පනත හකුලා ගන්නා ලෙස පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.


එය ඉවත්කර ගන්නා ලෙස රජයට බල කිරීම සඳහා ලබන මස 1 වැනි දා දීප ව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව එම බල මණ්ඩලයේ සභාපති අජිත් පී. තිලකරත්න මහතා කොළඹ අද (25) පැවති හමුවක දී පැවසීය.