චමිල් රූපසිංහ
 
පාසැල් වේලාව තුළ උත්සව වලට සම්බන්ධ කර නොගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛණයක් නිකුත් කර තිබියදී එය උල්ලංඝනය කරමින් ලොව දිගම ඔසරිපොට අල්ලා ගෙන සිටීමට පාසැල් ළමුන් යොදා ගැනීම  සම්බන්ධයෙන්   මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.
 
පසුගිය 21 දින පේරාදෙණිය ගැටඹේ මංසන්ධියේ සිට ගන්නෝරුව මාර්ගයේ ඊරියගම දක්වා කිලෝ මීටර 03 කට ආසන්න දුරක් අදාළ ඔසරි පොට අල්ලා ගෙන සිටීම සඳහා ළමයින් සහභාගි කරවාගෙන තිබිණි.
 
මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්, මධ්‍යම පලාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, කටුගස්තොට කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා ළමයින් අධ්‍යාපනය ලද අලවතුගොඩ සරත් ඒකනායක කණිෂ්ඨ විදුහලේ විදුහල්පති මෙම පරීක්ෂණය සඳහා හෙට (25) මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලට කැඳවා තිබේ.