(රංජන් කස්තුරි)
 

2017 අධ්‍යයන පොදු  සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය  පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත්  උපකාරක පංති හා  උපකාරක වැඩසටහන් පැවැත්වීම හෙට (6) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට තහනම් වෙයි.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය  පෙළ විභාගයට  ඉලක්ක කරගත්  උපකාරක පංති පැවැත්වීම මෙහෙයවීම, දේශන පැවැත්වීම, පංති මෙහෙයවීම, බැනර්  අත්පත්‍රිකා බෙදා හැරීම, උපකාරක දේශන හා උපදෙස් ආදිය පැවැත්වීම විද්‍යුත් හෝ  මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරිම තහනම් වන බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

කිසියම් පුද්ගලයකු හෝ ආයතනයක්  හෝ මෙම නියෝග කඩකළ හොත් ළඟම පවතින පොලිස් ස්ථානයට පොලිස් මුලස්ථානයට හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දිය හැකි බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එම පැමිණිලි  විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 1911, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ 0112784208,0112784537,පොලිස් මුලස්ථානයේ 0112421111,119 යන දුරකතන වලට දැනුම්දිය හැකිය.