සිය නිවසේ සූදු පොළක් පවත්වාගෙන ගිය  බේරුවල ප්‍රාදේශිය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇතුලු පිරිසක් අද (08) අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අතර  කාන්තාවන් 9 දෙනකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු සිටින බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.

පොලීසිය ලද තොරතුක් මත මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම  සිදු කර ඇති අතර   අත්අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවේදී එහි  තිබී මුදල්  තොගයක් ද සොයාගෙන ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කරයි. 

(36698)