(විනීතා එම් ගමගේ)

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ලබා ගැනීමට නිසි වයස සපුරා තිබුණත් විශ‍්‍රාම ගෙන වෙනත් රැකියාවක නිරත වන්නේ නම් අර්ථසාධක අරමුදල ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත් භාර නොගැනීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනතේ ප‍්‍රතිපාදන අනුව සේවකයෙකු වයස අවුරුදු 55 ක් ද, සේවිකාවක වයස අවුරුදු 50 ක් ද සම්පුර්ණ කර ඇත්නම් අරමුදලේ ප‍්‍රතිපාදන ලබා ගත හැක. මෙසේ අර්ථසාධක අරමුදලේ වගන්ති වෙනුවට කම්කරු බලධාරින් හිතු මතේ කටයුතු කිරීම ගැන රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරින්ගේ සංගමය දැඩි විරෝධය  පළ කරයි.

වහාම මෙම අසාධාරණ කටයුත්ත  නවතා වැඩ කරන ජනතාවට හිමි මුදල් ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස කම්කරු බලධාරින්ගෙන් තම සංගමය ඉල්ලා සිටි බව  රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරින්ගේ සංගමයේ සභාපති අයි. සී. ගමගේ මහතා පවසයි.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවයකරන බොහෝ දෙනා නිසි වයසේ දි විශ‍්‍රාම ගෙන එම සේවා ස්ථානයේ ම නවක සේවකයකු ලෙස හෝ වෙනත් රැකියාවක නිරත  වීම සාමාන්‍ය දෙයක් බවත් ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයක් ඉපැයූ මුදල් ඔවුන්ට නිසි වේලාවට ලබා දීම කම්කරු බලධාරින් ගේ යුතුකම හා වගකීම බවත් ගමගේ මහතා කියයි.