(දයාරත්න ඇඹෝගම)

රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති සහ දෙපාර්තමේන්තු දහහතරක අංශ ප්‍රධානීන් අද (09) ඔවුන් දැරු තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

වෛද්‍ය පීඨයේ ආචාර්යවරුන්ට ලබා දුන් “රඳවා ගැනීමේ දීමනාව” කිසිදු පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව නවතා දැමීම නිසා ආචාර්යවරු මේ තීරණයට එළැඹ තිබේ.

අනුරාධපුරය වැනි දුෂ්කර පළාතකට වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ආචාර්යවරුන් නොපැමිණීම නිසා ඔවුන් දිරි ගැන්වීම සඳහා හිටපු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බි.දිසානායක මහතා විසින් මහචාර්යවරයෙකුට මාසිකව රුපියල් ලක්ෂයක්ද , ඡ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙකු සඳහා  රුපියල් 80,000.00ක්ද , කථිකාචාර්යවරයෙකු සඳහා රුපියල් 60,000.00 ගෙවීමට තීරණය කොට තිබුණි.

එම දීමනාව පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ගෙවීම අත් හිටුවීමට විරෝධය පල කරමින් වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපතිවරයා ඇතුළු ආචාර්යවරුන් විසින් මෙසේ සිය තනතුරු වලින් ඉවත්ව තිබේ.

ආචාර්යවරුන්ගේ මේ තීරණය නිසා වෛද්‍ය පීඨ සිසුන්ගේ අවසන් වසර විභාගය පැවැත්වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතවී ඇත.

එය ලබන වසරේ වෛද්‍යවරුන්ට සීමාවාසික පත්වීම් ලබා දීමටද ඍජුව බලපෑමක් එල්ල කරන අතර 2006 වසරේ ආරම්භ කළ  රජරට වෛද්‍ය පීඨයෙන් මේ වනවිට එම්.බි.බි.එස්. උපාධිධාරීහු 1200ක් උපාධිය ලබා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ආචාර්යවරුන් උපකුලපතිවරයෙකුට එරෙහිව මෙවන් තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ පළමු වතාවටය.