රංජන් කස්තුරි
 
යහපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙන යන බවත්, ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා හමුවී සාකච්ඡා කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

 
විශ්වාස භංග යෝජනාවට අදාළ ඡන්ද විමසීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේ දී ජනමාධ්‍ය  වෙත අදහස් දක්වමින් අගමැතිවරයා එලෙස කීවේය.
 
‘විශ්වාස භංගය පරාජයට පත් වුණා. අපෙන් කට්ටියක් ගැලවුණා. යහපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට ආණ්ඩුව ඉදිරියටම යනවා.  සිකුරාදා ජනපති හමුවෙනවා. 
 
විශ්වාස භංගයට ඡන්දය දුන් නුදුන් සැමට ස්තුතියි.‘