පසමිතුරන් ලෙසින් දෙපසට වී එකිනෙකාට දොස් පවරමින් සිටියද හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සහ වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද දහවල් එකම මේසයේ එකළඟ අසුන්ගෙන සිටියහ.

රාජ්‍ය ඇමති ලක්‍ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ පුත් පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ විවාහ මංගලෝත්සවයේදී විවාහයේ සාක්‍ෂිකරුවන් ලෙසින් අත්සන් කළේද හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සහ වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාය. 

පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ අතගත් මනාළිය වූ ජනාසි මල්ලිමාරච්චි මෙනවිය ජනක මල්ලිමාරච්චිගේ දියණිය වේ.