(ඉන්දික අරුණ කුමාර )

මොරගහකන්ද වාරි ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ජලයෙන් යටවන ප්‍රදේශවල වන අලි ගැවසෙන හෙයින් එම ප‍්‍රදේශවලට ඇතුළු නොවන්නැයි වන ජීවි කාර්යාලය මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ජලාශයට යටවු නාඋල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කඹරව, ගල්පෝරුගොල්ල,  ඇලගමුව ආදී ප‍්‍රදේශවල වන අලින් නිතර ගැවසෙන බව වන ජීවී කාර්යාලය කියයි.

පිරිස් ඉවත්වී ගිය ප‍්‍රදේශවලට විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඇතැම් පිරිස් එම ප්‍රදේශවලට පැමිණෙන බවත් එය අවදානම් තත්ත්වයක් බවත් ඇලහැර වන ජීවී අඩවි ආරක්ෂක රංජිත් කේ විජිත මහතා කියයි.

වන සතුන් දඩයම් කිරිම් හා දැව කැපීම සඳහා විවිධ පුද්ගලයින් ඉහත ප‍්‍රදේශ වලට ගමන් ගන්නා බවට ද තොරතුරු ලැබී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් මුර සංචාර ක‍්‍රියාත්මක කරන බව ද විජිත මහතා අප කළ විමසීමක දී පැවසීය.