(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ඇති වූ හදිසි ආපදා තත්ත්වයෙන් මියගිය සෑම ධීවරයකුටම රජයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10 ක මුදලක් ලබාදෙන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද (30) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී  පැවැසීය.

සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් රක්ෂණාවරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ, ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල මගින් මෙම රුපියල් ලක්ෂ 10 ක මුදල හිමිවන බවත් ඊට අමතරව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය සහ රක්ෂණ සමාගමක් ධීවරයන්ට ලබා දී තිබෙන රක්ෂණාවරණය යටතේ තවත් ලක්ෂ 10 ක මුදලක් මියගිය ධීවරයන්ගේ පවුල්වලට හිමිවන බවත් ද අමාත්‍යවරයා කීවේය. 

ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් යාත්‍රා 5 ක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වී ඇති බවත් දැඩි සුළං නිසා වරායවල් තුළ නැංගුරම් ලා තිබූ ධීවර යාත්‍රා රැසකට හානි සිදු වී ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කීවේය.