(කාංචන කුමාර ආරියදාස)
 
කොළඹ සිට මඩකලපුව දක්වා ඉන්ධන රැගෙන ගිය දුම්රියේ වැදීමෙන් මිය ගිය අලි සිව් දෙනා  මිහිදන් කිරීම වනජිවී දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීමෙන්  අද (18)  දහවල් එම ස්ථානයේදීම සිදු කෙරිණි.


මේ අතර  දුම්රිය මාර්ගය  යළි කඩිනමින් යථාතත්ත්වයට පත් කිරීමේ කාර්ය සඳහා දුම්රිය නිලධාරීහු යුහුසුළුව කටයුතු කරමින් සිටිති.
තවද   දුම්රියෙන් කාන්දු වු  ඉන්ධන රැගෙන යාම සඳහා ගම්වැසියන්  කටයුතු කරමින් සිටින අතර  අලින්ගේ සිරුරු කොටස්ද ඇතැමුන් ඉතා හොර රහසේ රැගෙන යන  අයුරු දැකිය හැකි විය. 


 අද අලුයම හබරණ පළුගස් වැවදී සිදු වු මෙම අනතුරින් අලි සිව් දෙනෙකු මිය ගිය අතර දුම්රිය පීලි පැනීම නිසා දුම්රිය ගමනාගමනයද තාවකාලිකව අත්අහිටුවා තිබේ.