(ආරියරත්න රණබාහු)

 

මන්ත්‍රීවරුන් දිගින් දිගටම රිමාන්ඩ් භාරයේ තබාගැනීමෙන් ජනතාව ඔවුන්ට පවරා ඇති රාජකාරී කිරීමට නොහැකි වී ඇතැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායම් නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද (21) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

“මම නම කියන්නේ නැහැ.නමුත් එක් මන්ත්‍රීවරයකු දිගින් දිගටම ඇප නොදී රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවාගෙන සිටිනවා.මෙලෙස රිමාන්ඩ් කර සිටින්නේ ඇප දිය නොහැකි මීනිමැරුමක් වැනි වරදක් කළ අයකු නොවේ“ යැයි රීති ප්‍රශ්නයක් මතුකරමින් ගුණවර්ධන මහතා කීය.

පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇප දෙන ස්ථානයක් නොවන බව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කීවේය.

තමන් සමග මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනකු මේ ගැන සාකච්ඡා කළ බවත් මේ ගැන සොයාබලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවත් කතානායක කරූ ජයසුරිය මහතා පැවසීය.