(විනීතා එම් ගමගේ)

මෙවර මහ මැතිවරණයේ දී රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය සිදුවන අවස්ථාවල දී ඒ පිළිබඳ විස්තර ලබාගැනීමට තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනුව ක්‍රියාත්මක වන බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරික්ෂණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

පෙර පරිදිම මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරික්ෂණය හා අපේක්ෂකයින්ගේ වියදම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කරන අතර පොදු දේපළ අවභාවිතය ගැන  තොරතුරු ලබා ගන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනුව යැයි මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරික්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා පැවැසීය.

මේ වනවිටත් පොදු දේපල අවභාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු එම පනත යටතේ ලබා ගනිමින් සිටින බවත් රාජ්‍ය ආයතනවලින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් පවතින බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

එම තොරතුරු නිල වශයෙන් ලබා ගැනීම හා ඉක්මණින් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බවත් රාජ්‍ය ආයතනවලින් ඇති ප්‍රතිචාර අනුව මෙම වැඩපිළිවෙල සාර්ථක වනු ඇති බවත් ගජනායක මහතා කියා සිටියේය.