මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සනීපාරක්ෂාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අද (19) අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබිණි.
 
මෙම ගිවිසුම යටතේ එම දිස්ත්‍රික්කයේ වැසිකිළි 3,400ක් ඉදි කිරීමට නියමිතය.
 
ඉන්දියාව වෙනුවෙන් මෙරට ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සින්දු මහතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ අතර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රේණුකා ඒකනායක මහත්මිය ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවාය. 
 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එම්.එස්.එස් අමීර් අලී මහතා ද මෙම අවස්ථාවට එක්විය. 
 
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍යය සහ සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වී තිබෙන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ලැබීමට නියමිතය.
 
ජනතාව ඉලක්ක කරගත් සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගනිමින් මෙරට ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට ශ්‍රී ලංකාව සහයෝගය ලබාදෙන අතර මෙම ව්‍යෘපෘතිය ඉන් එකකි.
 
මේ වනවිට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී තිබෙන සංවර්ධන සහයෝගය සම්පූර්ණ වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 2.9ක් වන අතර ඉන් ඩොලර් මිලියන 545ක් ප්‍රදාන වේ.  

055