ඉන්දිකා රාමනායක 
 
යුද හමුදාවේ මාණ්ඩලික ප‍්‍රධානී වශයෙන් මේජර් ජනරාල් දම්පත් ප‍්‍රනාන්දු  මහතා අද (27)  සිට පත්කර ඇති බව යුද හමුදා මුලස්ථානය කියයි.

 
1983 අපේ‍්‍රල් 27 වැනි දින  කෙඩෙට් නිලධාරියෙකු  වශයෙන් 18 වැනි බඳවා ගැනීම යටතේ යුද හමුදාවට එක්ව ඇති ඒ මහතා දියතලාව විද්‍යා පීඨයෙන් මූලික පාඨමාලාව හදාරා 1984 නොවැම්බර් හත් වැනි දින අධිකාරියට පත්ව තිබුණි.
 
වසර 34 යුද හමුදා සේවා කාලයක් පසුරා ඇති ඒ මහතා මීට පෙර කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ අනදෙණ නිලධාරි, මාදුරුඔය යුද හමුදා පුහුණු සේනාවිධාක යන තනතුරු මෙන්ම  යුද හමුදා නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප‍්‍රධාන තනතුර ද හොබවා ඇත.