(හිගුරක්ගොඩ ප්‍රියතිලක)

පොලොන්නරුව රාජකිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබා  5 වසර සමත් සිසු සිසුවියන් 36 දෙනෙකු පොලොන්නරුව රාජකිය මාධම මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර නොගැනිම  නිසා තම දරුවන්ගේ  මානව අයිතින් උල්ලංඝනය වී ඇති බව දෙමාපියෝ පවසති. 

මේ පිළිබද පොලොන්නරුව රාජකිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ විදුහල්පති  නිමල් ජයසිංහ මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී  මෙය තමාට ආදාල ප්‍රශ්නයක් නොවන බව පවා ඇත.

පොලොන්නරුව රාජකිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති පවසා සිටියේ  අධ්‍යාපන නිතිරිති අනුව  පාසල සිසුන් ඇතුළත් කරගන්නා බවයි.

කෙසේ වෙතත්  මේ වන විට  පළමු පාසල් වාරය අවසන් විමට අසන්නව ඇති බැවින් තම දරුවන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන ලෙස දෙමව්පියන් අධ්‍යාපන බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.