( මනුල වික්‍රම)
 
පහළ මල්වතුඔය වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය යටතේ ඉදිකෙරෙන තන්තිරිමලේ ජලාශය සඳහා මුල් ගල තැබීම අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (25) සිදුවිය.

 මන්නාරම,වව්නියාව හා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි  වී වගාව ඇතුළු බහුකාර්ය අවශ්‍යතාවන් සඳහා මෙම ජලාශය ඉදිකිරීමට යෝජිතය. මෙහි වැඩ කටයුතු සඳහා මුලින්ම සැලසුම් කර ඇත්තේ  1969 දීය.

මෙහි සමස්ත ඇස්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි 2290කි.ජලාශයේ ජලධාරිතාව අක්කර අඩි 1 65000කට අධික වේ.

මන්නාරම යෝධ වැව යටතේ දැනට මාස් කන්නයේ පමණක්  වගාකෙරෙන කුඹුර අක්කර 4000කට යළ මහ දෙකන්නයේ වගා කිරීමට මෙම ජලාශය ඉදිකිරීමෙන් පසු අවස්ථාව ලැබේ. මෛම දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි පානීය ජල අවශ්‍යතාද මෙමගින් සපිරීමට අපෙක්ෂා කෙරේ.

(ඡායාරූප මනුල වික්‍රම)

( ඡායාරූප ශාන්ත රත්නායක)