(පුෂ්පා වීරසේකර)

මීරිගම සහ පල්ලෙවෙල අතර ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ අවහිරතාවයක් හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවන කටයුතු ඇණහිට ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

කොළඹ සිට මහනුවර බලා ධාවනය වූ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය කීනවල දුම්රිය ස්ථානය අසලදී අනතුරට පත්ව ඇති අතර වව්නියාව බලා ධාවනය වූ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රියද අනතුරකට ලක් වීමෙන් ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතු වලට බාධා එල්ල වී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් පැයක පමණ කාලයක් දුම්රිය ප්‍රමාද වීමෙන් මගීන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව තිබේ.